V čem spočívá kvalita svíček, které používám ke zdobení?

Svíčky nejsou odlévány z parafinu, nýbrž jsou vyráběny z čistého
uhlovodíku, technologií lisování za studena.
Barveny jsou na povrchu, s použitím kapilárního knotu.
Díky této technologii se hmota svíčky při hoření mění pouze ve vodní
páru a oxid uhličitý. Tedy netoxický plyn, který vydechujeme.
Hydrokarbon neobsahuje síru ani olej jako parafín.

Při hoření tedy nevznikají saze a neexistuje tak žádná složka,
která by mohla poškozovat zdraví.

Dokonalost a spolehlivost hoření zajišťuje unikátní kapilární knot.
Ten funguje na opačné bázi, než klasický bavlněný v parafínové svíčce.
Princip spočívá v impregnaci vlákna,
aby nenasakoval, ale pracoval jako akumulační pumpa.
Představíme-li si děrovanou hadičku, která vnitřní dutinkou
čerpá tekutinu a mezery mezi vlákny využívá jako mikroskopické hořáky.
Vlákno si tedy odebírá pouze tolik roztaveného hydrokarbonu,
kolik je schopno spálit a zbytek opět otvory čerpá dovnitř.

Výsledkem je velmi dlouhá doba hoření
a čistý, jasně svítící plamen.